Tävlingsbestämmelser

Malmö-Ystad Skyttekrets har fastställt tävlingsbestämmelser (TB) för Kretsens tävlingar. Av dessa framgår det hur de olika tävlingarna skall genomföras och vilka priser som det tävlas om. Dessa TB finns att laddas hem här.

2023-09 har de skett nya revideringar av TB 07 och TB 08.

2019-09 har det skett revideringar av många TB. Detta på grund av bl. a. antalet medaljer som skall delas ut vid kretsmästerskap och vad som gäller vid särskjutningar. All TB har nu också fått ett register som man kan klicka på för att komma till rätt TB. Vilka de reviderade TB:n är framgår av innehålls-förteckningen.