Organisation och uppgift

Malmö-Ystad Skyttekrets organisation och uppgifter

Malmö-Ystad Skyttekrets ombildades på årsmötet 2010-03-31 efter att tidigare ha ingått i Frivilliga Skytterörelsens (FSR) organisation. Då FSR upphörde så beslutade årsmötet att Malmö-Ystad skyttekrets skulle vara en organisatorisk obunden sammanslutning av skytteföreningar. Idag finns det 23 st föreningar anslutna till Kretsen.

Malmö-Ystad Skyttekrets har en styrelse som består av följande personer från och med årsmötet 2019:
Ordförande:
Sandy Heinmark, Skivarps skf
Sekreterare:
Kjell-Åke Nordström, P7 SKIF
Kassör:
Bertil Nilsson, Vellinge skk
Tävlingssekr.:
Kjell-Åke Nordström, P7 SKIF
Övriga ledamöter:
Rolf Bengtsson, Sövde-Blentarps skf
Mats Johansson, Revinge skf
Göran Olsson, Hällestad-Dalby skg
Kent Pålsson, Skivarps skf
Richard Nilsson, Skurups skf
Anette Jönsson, Genarps skf

Av stadgarna som antogs på årsmötet 2010-03-31 framgår bl. a följande:

  • Ändamålet och syftet med Malmö-Ystad Skyttekrets är att främja medlems-föreningarnas skytteverksamhet, främst genom att anordna gemensamma tävlingar.
  • Malmö-Ystad Skyttekrets består av skytteföreningar som geografiskt ingår i gamla Malmö-Ystad Skyttekrets geografiska område.
  • Varje medlemsförening betalar en årsavgift som beslutas på årsmötet.

Stadgarna kan hämtas här.