Årsmöten

Handlingar från årsmöte 2022 avseende verksamhetsåret 2021

Nedanstående handlingar kan laddas hem och tas med på årsmötet som genomförs den 30 mars 2022.

Handlingar från årsmöte 2021 avseende verksamhetsåret 2019 och 2020

Årsmötet 2020 är inställt och uppskjutit tills situationen angående Coronaviruset har stabiliserats sig. Ny tid för årsmötet kommer senare.

Handlingar inför årsmöte 2020 avseende verksamhetsåret 2019