Arrangörsgrupper

För att Kretsen skall kunna arrangera fältskjutningar för Skåneförbundet har Kretsen under många år delat in kretsens föreningar i för närvarande 2 grupper.
Det är naturligtvis viktigt att föreningarna i grupperna ställer upp och hjälper till att arrangera fältskjutningar när uppgiften kommer.

Dokumentet med indelning av grupper finns här.