Styrelsemöten

Här kan du läsa protokollen från Kretsens styrelsemöten: