Tävlingsbestämmelser

Malmö-Ystad Skyttekrets har fastställt tävlingsbestämmelser (TB) för Kretsens tävlingar. Av dessa framgår det hur de olika tävlingarna skall genomföras och vilka priser som det tävlas om. Dessa TB finns att laddas hem här.

2018-06 har det skett revideringar av många TB. Detta på grund av bl. a. att klassindelningen för gevär 6,5 har förändrats. Det finns också 2 st nya TB för fältskjutning gevär, nämligen TB 06 B och TB 06 C. Vilka de reviderade och nya TB:n är framgår av innehållsförteckningen.