Inbjudningar

Inbjudningar till tävlingar

Kretsmästerskap K-pist fält 2017-10-21. Plats Revingehed. Se inbjudan.

Kretsmästerskap liggande och ställning Korthåll 2017-08-05. Platsen är Skanörs Ljung.
Se inbjudan liggande och ställning. Blanketter finns här, Anmälningsblankett, Laganmälan.

Kretsmästerskap  ställningar K-pist 2017-07-01. Platsen är på Revingehed.
Se inbjudan.