Årsmöten

Handlingar inför årsmöte 2021 avseende verksamhetsåret 2019 och 2020

Årsmötet 2020 är inställt och uppskjutit tills situationen angående Coronaviruset har stabiliserats sig. Ny tid för årsmötet kommer senare.

Handlingar inför årsmöte 2020 avseende verksamhetsåret 2019