Årsmöten

Från årsmöte 2018  avseende verksamhetsåret 2017

Årsmöte 2018
Årsmöte för Kretsen blir den 21/3 2018 på Lilis Tallrik i Dalby.
Här finns handlingarna för årsmötet:

* Kallelse
* Föredragningslista
* Verksamhetsberättelse 2017
* Ersättningar_Avgifter

Från årsmöte 2017 avseende verksamhetsåret 2016

Från årsmötet 2016 avseende verksamhetsåret 2015: