Årsmöten

Årsmöte 2019 avseende verksamhetsåret 2018
Årsmötet för Kretsen är onsdagen den 27/3 2019 på Lilys Tallrik i Dalby.
Här finns handlingarna för årsmötet:

    * Kallelse
    * Föredragningslista
    * Verksamhetsberättelse 2018
    * Balansrapport
    * Resultatrapport
    * Budget 2019
    * Ersättningar Avgifter 2020
   

Från årsmöte 2018  avseende verksamhetsåret 2017